rus in English eesti keeles

Projekteerimine

PROJEKTEERIMISE ETAPID:

Eskiisprojekt - nägemus hoonest. Kliendi ja arhitekti koostöös töötatakse välja ruumiprogramm, hoone kuju, kasutatavad materjalid, paiknemine krundil.

Eelprojekt - ehitusloa taotlemiseks. Nõuetele vastavalt vormistatud korruste plaanid, vaated, lõige (lõiked), asendiplaan ning seletuskiri. Ehitusloa taotlemisel tuleb eelprojekt kooskõlastada ning tasuda riigilõiv.

Põhiprojekt - eelarve koostamiseks. Sisaldab avatäidete ning konstruktsioonide spetsifikatsioone, materjalide koguseid. Põhiprojekti alusel saab ehitusfirmadelt hinnapakkumisi küsida.
Põhiprojekti staadiumis koostatakse vastavalt vajadusele eriosade projektid – konstruktiivne projekt, vee- ja kanalisatsiooniprojekt, kütte- ja ventilatsiooniprojekt, elektriprojekt,  nõrkvooluprojekt (side, signalisatsioon), gaasiprojekt, haljastusprojekt, sisekujundus.

Tööprojekt - ehitajale ehitamiseks. Koosneb joonistest, mis ehitusplatsile kaasa võtta. Joonistel on näidatud kõik konstruktsioonid, vajalikud lõiked ning sõlmed.

 

Projekteerimine